Canon AE-1 Program + film Kodak Ultra 400 périmé + Kodak Kodacolor 100 périmé
La Sardina + film Agfa CT Precisa 100 périmé (traitement croisé)